O festivalu historie "Řemeslné Choltice"

Na zámku ve východočeských Cholticích každý rok, druhý víkend v červnu, od roku 2011, vytvoříme skutečný svět, zrekonstruujeme životní styl, kostýmy, chování a tradice určitého historického období. Nabízíme jedinečnou vzdělávací zkušenost, kde získáte znalosti a zážitek přímím pozorováním a interakcí, jako byste se ocitly v knize, nebo filmu. Každý rok uvidíte jiné historické období nebo historickou událost. První republika, toto historické období na Vás bude čekat v ročníku 2018. Akce je vedena v duchu, poznání, zábava, historie.

Řemeslné